Spiritualitet i erhvervslivet – en åndet affære

Spiritualitet er kommet på dagsordenen, men spiritualitet er flere ting. Spirituelt orienteret coaching kan være med til at skabe merværdi ude i virksomhederne. Spiritualitet er kommet på agendaen i erhvervslivet, og på det seneste har vi fulgt mediernes fremstilling af erhvervslederes brug af spirituel rådgivning. I fremstillingen sættes ofte enøjet lighedstegn mellem spiritualitet og psykisk … Læs mere

Coaching – fra kvantitet til kvalitet

Professorer og psykologer argumenterer for, at coaching er en vanskelig disciplin, som kræver års uddannelse og erfaring, hvorimod andre dele af coachbranchen mener, at man kan uddanne en coach over et par måneder. Som det fremgår af Berlingskes temaserie om coaching, er markedet for coaching eksploderet de seneste år, og der hersker generel forvirring omkring, … Læs mere

Den falske frihed

Skal virksomhederne dæmme op for stressbølgen, er der brug for et skift i ledelsen. Stress er ikke et personligt ansvar, så længe virksom­hederne er organiserede i hierarkier, hvor nogle bestemmer over andre. Af Berlingskes nye Gallupundersøgelse fremgår det, at 60 procent af danskerne har følt sig stressede inden for det sidste år. I den sammenhæng … Læs mere

Udnyt coachingens fulde potentiale – drop målene

Coaching er kommet på landkortet de seneste år og med god grund. Coaching rummer et stort potentiale for at skabe udvikling og opsøges og praktiseres i dag af mange mennesker i Danmark. I takt med at coachingbranchen er vokset, synes der at herske en kollektiv enighed om, at målet med coaching er at nå målet. … Læs mere

Meditation – mentalhygiejne for erhvervslivet

Danfoss gør det. Novo Nordisk gør det. Nokia gør det også. Jeg lukker øjnene, vender blikket indad og hengiver mig til en tilstand af dyb fred og væren. For en stund ophører tidens nådeløse slaveri, og jeg glider ind i mellemrummet mellem to tanker. Her – på denne ø af stilhed – svinder hverdagens stress … Læs mere

Forår eller efterår for coaching-branchen?

Coaching-titlen omgås lemfældigt. Skal man som coach praktisere på et mere avanceret plan end blot at fokusere på mål, kræver det mange års uddannelse og erfaring. Coaching-branchen er i de senere år eksploderet i et væld af coaching-tilbud og certificeringer. Sideløbende har der været stigende kritik af den lemfældige omgang med coach-titlen, og markedet er … Læs mere

Udvikling eller afvikling af alfahan-ledere

Det anslås, at tre ud af fire topchefer er alfahanner – og med god grund. Men en alfahan kan trække virksomheder med sig ned, hvis de oparbejder mere magt end selvindsigt. Vi kender dem alle sammen – alfahannerne. Beundrede og frygtede på samme tid. Alfahan-lederne er dristige, konkurrerende og karismatiske. De er målrettede, går efter … Læs mere

Vi er godt på vej mod fremtidens lederskab

I 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation (LH) en storstilet undersøgelse med henblik på at afdække stressfaktorer i lederrollen. En interessant konklusion var, at ledere oplever at have lavere grad af beslutningsfrihed og indflydelse i jobbet end den gennemsnitlige lønmodtager. Dette gælder mellemledere og førstelinjeledere. Det er tankevækkende, at ledere i DK oplever relativ grad af indflydelse … Læs mere

Stress kan ikke coaches væk

I takt med at stress- såvel som coachingbølgen er eksploderet, er der vokset et nyt fænomen frem – nemlig stresscoaching. Begrebet er nyt og dækker et coachingforløb med specifikt fokus på stress-problemer og stress-sygdom. Stress er dog ikke en modedille, der letsindigt kalder på trendy coaching. Stress er en alvorlig tilstand, som alt for mange … Læs mere

Stresshåndtering eller lederskab?

Stress skal ikke håndteres som vilkårlige hændelser. En nærværende ledelse er nødvendig. Stress er på agendaen i dagens Danmark – og med rette. 35.000 danskere melder sig syge af stress om dagen, og ca. en tredjedel af den danske befolkning føler sig alvorligt stressede. Dette anslås til at koste 14 mia. kr. på bundlinjen om … Læs mere