Spiritualitet i erhvervslivet – en åndet affære

Af Majken Matzau 4

Spiritualitet er kommet på dagsordenen, men spiritualitet er flere ting. Spirituelt orienteret coaching kan være med til at skabe merværdi ude i virksomhederne. Spiritualitet er kommet på agendaen i erhvervslivet, og på det seneste har vi fulgt mediernes fremstilling af … Fortsættes

Coaching – fra kvantitet til kvalitet

Af Majken Matzau 4

Professorer og psykologer argumenterer for, at coaching er en vanskelig disciplin, som kræver års uddannelse og erfaring, hvorimod andre dele af coachbranchen mener, at man kan uddanne en coach over et par måneder. Som det fremgår af Berlingskes temaserie om … Fortsættes

Den falske frihed

Af Majken Matzau 20

Skal virksomhederne dæmme op for stressbølgen, er der brug for et skift i ledelsen. Stress er ikke et personligt ansvar, så længe virksom­hederne er organiserede i hierarkier, hvor nogle bestemmer over andre. Af Berlingskes nye Gallupundersøgelse fremgår det, at 60 … Fortsættes

Udnyt coachingens fulde potentiale – drop målene

Af Majken Matzau 4

Coaching er kommet på landkortet de seneste år og med god grund. Coaching rummer et stort potentiale for at skabe udvikling og opsøges og praktiseres i dag af mange mennesker i Danmark. I takt med at coachingbranchen er vokset, synes … Fortsættes

Meditation – mentalhygiejne for erhvervslivet

Af Majken Matzau 13

Danfoss gør det. Novo Nordisk gør det. Nokia gør det også. Jeg lukker øjnene, vender blikket indad og hengiver mig til en tilstand af dyb fred og væren. For en stund ophører tidens nådeløse slaveri, og jeg glider ind i … Fortsættes

Forår eller efterår for coaching-branchen?

Af Majken Matzau 9

Coaching-titlen omgås lemfældigt. Skal man som coach praktisere på et mere avanceret plan end blot at fokusere på mål, kræver det mange års uddannelse og erfaring. Coaching-branchen er i de senere år eksploderet i et væld af coaching-tilbud og certificeringer. … Fortsættes

Udvikling eller afvikling af alfahan-ledere

Af Majken Matzau 3

Det anslås, at tre ud af fire topchefer er alfahanner – og med god grund. Men en alfahan kan trække virksomheder med sig ned, hvis de oparbejder mere magt end selvindsigt. Vi kender dem alle sammen – alfahannerne. Beundrede og … Fortsættes

Vi er godt på vej mod fremtidens lederskab

Af Majken Matzau 5

I 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation (LH) en storstilet undersøgelse med henblik på at afdække stressfaktorer i lederrollen. En interessant konklusion var, at ledere oplever at have lavere grad af beslutningsfrihed og indflydelse i jobbet end den gennemsnitlige lønmodtager. Dette gælder … Fortsættes

Stress kan ikke coaches væk

Af Majken Matzau 5

I takt med at stress- såvel som coachingbølgen er eksploderet, er der vokset et nyt fænomen frem – nemlig stresscoaching. Begrebet er nyt og dækker et coachingforløb med specifikt fokus på stress-problemer og stress-sygdom. Stress er dog ikke en modedille, … Fortsættes

Stresshåndtering eller lederskab?

Af Majken Matzau 15

Stress skal ikke håndteres som vilkårlige hændelser. En nærværende ledelse er nødvendig. Stress er på agendaen i dagens Danmark – og med rette. 35.000 danskere melder sig syge af stress om dagen, og ca. en tredjedel af den danske befolkning … Fortsættes